Alman Romantik Hareketi

Alman Romantik Hareketi

Başlıca temsilcisi Adam Müllerdir. “Milliyetç Eleştirmenler” denilen daha geniş bir grubun parçasıdır.

Klasik ekonomik doktrinler dünyaya süratli yayıldı. Ancak bu yayılma, heryerde kabul edildirler anlamına gelmemektedir. Adam Smith’in Wealth o Nations (Ulusların Serveti) adlı kitabı yayınlanır yayınlanmaz metod ve içeriği, yorum ve ağırlığı, hedefi ve amacı üzerine eleştiriler başladı.

Bu tepkileri Almanya’da izleyen hareket, “Romantik Hareket” olarak bilinmektedir. Sosyal düşünceyi olduğu kadar sanat ve edebiyatı da kapsamaktadır. Romantik düşünce Kant ve Fichte hin ıjöriîsterinden yararlanmıştır.

Müller, babaerkil aile, lonca ve feodal malikane gibi orta çağ müesseselerine dönmek isteyen bir gerici idi. Değişmeden nefret ederdi Milli eknnomiyii her türlü yabancı nüfuzundan tecrit etmeyi önermiştir. Ekonomi anlayışı klasiklerin eleştirisiyle mistik görüşlerin karışımından meydana gelmiştir. Fikirleri Nazi Devletinin temellerini oluşturmak için kullanılmıştır.

Yorum yazın