Alexey Stakhanov kimdir – hayatı

bir Rus maden işçisidir.
1906 da doğmuştur.
Donbass madenlerinde çalışmıştır.
Donbass madenleri, Rusyanın en zengin havzalarından biridir. Kömür rezervleri 100 milyar ton tahmin edilmektedir. Yıllık istihsalin 170 milyon tonu aştığı olmuştur.
Stakhanov. bu bölgede kendi bulduğu üsulle, 5 saat 45 dakikada 102 ton kömür çıkarmağı başarmıştır.
Ruslar, Stakhanov’un metodunu sistemleştirmeğe çalışmışlardır. Stakhanov’un bulduğu ve kurduğu sisteme Stakhanovizm demişlerdir.
(Bk; Stakhanovizm, Stakhanovets, Siakhano-, vist, Taylorizm, rasyonalizasyon).

Yorum yazın