Aleksandr Feodoroviç KERENSKI

Rus ihtilâlcisi ve devlet adamıdır.
Menşevik’tir.
1881 – 1970 yıllarında yaşamıştır.
Sosyal – devrimci denilen akımı benimseyenlerdir. Sosyalizme demokrasi yolundan varılabileceğini düşünmüştür. İhtilâle, demokrasiyi getirecek bir hamle gözü ile bakmıştır.
1912 de Duma üyeliğine seçilmiştir. Lenin’in çocukluk arkadaşıdır.
Birçok yazarların kasdî olarak küçültmelerine ve gerçeği tahrif etmelerine rağmen, muktedir bir devlet adamı idi. Lenin ile karşılaşmalarında, ona üstünlük gösterebilecek bir çapa sahipti. Ancak, talihi yaver değildi.
1917 Martındaki ilk ihtilâlde Adalet Bakanı, aynı yılın Mayısında Millî Savunma Bakanı ve Ağustosunda Başbakan olmuştur.
Rusyada bozguncu propaganda gemi azıya almadan ve gerilla taktikleri durumu güçleştirmeden, iktidar Kerenski’ye verilmemiştir.
Başbakan olunca, kısa zamanda iktisadi güçlükleri hafifletmeği başarmıştır. Duruma hâkim olmuştur. Finlandiyaya kaçan Lenin. ümidini az- çok kaybetmiş sayılmıştır.
Bu sırada, ordu kumandanı Kornilov’un iktidara geçmek hırsına kapılması ve Troçki’nin Petrograda gelmesi, olayların akışını değiştirmiştir. Kerenski’nin orduya karşı dayanabileceği tek kuvvet işçilerdi. İşçileri silâhlandırmış ve Kornilov tehlikesini bertaraf etmiştir.
Fakat işçiler aldıkları silâhlan iade etmemişlerdir. Lenin durumu öğrenince Finlandiyadan dönmüş ve silâhlı Bolşevı’kleri ayaklandırmıştır. Lenin ve Kerenski taraftarları arasında sonucu tayin edecek çarpışma başlayacağı sırada, Lenin’i destekleyen demiryolcular süngülerine Marx’ ın kitabı takılmış olduğu halde araya girmişlerdir.
Bolşevikler hezimet tehlikesini atlatınca, Kerenski. ileri gelenlerini tutuklamak istemiştir. Kaoine arkadaşları, mahkeme kararı olmadan yapılacak tevkiflerden demokrasinin zedeleneceğini ileri sürmüşlerdir. Ve bu esnada Lenin hükümet dairelerini basarak idareyi eline almıştır.
Kaçmağa muvaffak olan. Kerenski, bir müddet Petrograd dışında mücadele etmiştir.
Sonra Amerikaya geçmiştir. Orada hocalık yapmıştır.
(Bk; Lenin, Troçki, Rus İhtilâli, Menşeviklik ve Bolşeviklik).

Yorum yazın