Alacaklı Bakiye Nedir

Alacaklı Bakiye Nedir
Bir hesabın alacak tarafının borç tarafından fazla olması durumunda oluşan bakiyedir. Karşıtı borçlu bakiyedir. İlgili hesabın niteliğine göre süreklilik gösterir ya da göstermez. Örneğin, mevduat hesaplan, türü ne olursa olsun özünde sürekliliği bulunan alacaklı bakiye vermek durumundaki hesaplardır.

Genelde, bilançonun pasif kısmındaki hesaplar alacaklı bakiye verir. Özkaynak ve borçlara ilişkin bu hesapların alacaklı bakiye vermesine karşılık bilançonun aktifinde yer alan varlık ve alacaklara ilişkin hesaplar borçlu bakiye verir.

Bazı hesaplar ise, nitelikleri gereği, hem borçlu hem de alacaklı bakiye verebilir. Nâzım hesaplar, geçici ve aracı hesaplar gibi.

Yorum yazın