Alacakların Yaşlandırılması Nedir

Alacakların Yaşlandırılması Nedir

Bu yöntemde, işletmenin her aya ait henüz tahsil edilmemiş alacakları dönem sonundaki alacak toplamına oranlanarak her aya ait olan alacakların toplam içindeki yüzdesi bulunur. Alacakları yaşlandırabilmek için her aya ait alacak tutarını ve alacakların toplamını bilmek gerekir.

Örneğin bir firmanın Temmuz sonu itibariyle defterlerindeki alacak hesaplarının yaşlılık durumu aşağıdaki gibidir:

Yaşlılık
Tutar
%

Temmuz
0-30 gün
360.000 TL.
59

Haziran
30-60 gün
120.000 TL.
20

Mayıs
60-90 gün
60.000 TL.
10

Nisan
90-120 gün
70.000 TL.
11

610.000

Firmanın kredili satışlarında vade genellikle 60 gün ise, çizelgeye göre, alacakların % 79’unun vadesi henüz gelmemiş; buna karşılık vadelerin dolmasından itibaren alacakların % 10’unda bir ay ve %ll’inde ise iki ay tahsilât gecikmesi gözükmüştür.

Alacakların yaşlandırılması, işletmenin alacaklarının likiditesi hakkında fikir sahibi olmada kullanılabilecek önemli bir yöntemdir. Vadelerinin dolmasına rağmen tahsil edilmemiş alacakların varlığı, işletmenin alacak tahsil politikasının etkin olmadığını ve dolayısıyla alacakların likiditesinin düşük olduğunu gösterir.

Etiketler:

Yorum yazın