Alacak senedi nedir

Alacak senedi nedir

Bir alacağı, başka bir deyişle bir ana para borcunu temsil eden belgedir. Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan tahviller ile devlete mali kaynak sağlamak amacıyla ihraç olunan devlet tahvilleri ve hazine bonoları, ‘kambjyo senedi” olarak adalandırılan poliçe, bono (ya da emre yazılı senet) ve çek alacak senetleridir.

Alacak senetleri, hukuki nitelikleri yönünden, havale niteliğinde olanlar ve borç taahhüdü niteliğinde olanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Anonim ortaklık pay senetleri ise, pay sahipliğinden doğan haklan temsil ettiğinden, alacak senedi sayılmaz.

Alacak senetleri grubuna konişmento, taşıma senedi ve makbuz senedini sokanlar da vardır. Ancak bunların mal senetleri adı altında ve ayn bir senet çeşidi olarak incelenmeleri gerektiği görüşü egemendir.

Etiketler: , , ,

Yorum yazın