Alacak Hesabı Nedir

Alacak Hesabı Nedir

Alacak hesaplarının konusunu oluşturan alacaklar, bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi, bir para miktarının borç verilmesi yada diğer nedenlerle ortaya çıkan ve borçlu –  alacaklı arasındaki ilişkiyi kuran bir davranış ile doğmuş bulunan bir talep hakkının varlığıdır. İşletmenin cari varlıkları arasında yer alan bu hak genel olarak belirli bir para miktarının talep edilmesi hakkıdır. Alacak hesaplarının en önemli kalemini, işletmenin normal faaliyetleri içinde, mal ve hizmet satışı karşılığında doğan talep hakkı oluşturur. Bu tür alacaklar “ticari alacaklar” olarak da adlandırılır.

Senede bağlanmış alacaklarda, tahvilden doğan alacaklarda, ipotekli alacak senetlerinde olduğu gibi, bazı tür alacaklarda açık bir şekilde faiz yürütülür. Bazı koşullarda ticari alacaklara da faiz yürütüldüğü görülebilirse de, normal olarak ticari alacaklar faizsizdir.

Alacakların teminat altına alınması da mümkündür: Borçlunun borcunu önceden saptanmış koşullara uygun olarak ödeyemediği durumlarda, alacaklının talep hakkını karşılamak üzere bazı aktiflerini bu amaca tahsis veya rehin eder.

Alacaklar genellikle çok sayıda müşteriyi kapsadığından, bunların dökümünü izleyebilmek için “alacaklar yardımcı defteri'” tutulur. Bu defterde yer alan yardımcı hesaplardan yararlanılarak her müşteriden talep edilecek miktar ayn ayn izlenebilir.

Alacak türleri arasında alacak senetleri, tahviller, ipotekli alacak senetleri, avanslar, peşin ödemeler, depozitolar, cari hesaplar vardır.

Vadeleri bir yıla kadar olan alacaklara ülkemizde genellikle “kısa vadeli alacaklar ”, vadeleri bir yıldan fazla olanlara “uzun vadeli alacaklar ” denilmektedir.

Etiketler:

Yorum yazın