Alacak Hakkı Nedir

Alacak Hakkı Nedir

Nisbî haklar içinde en önemli grubu alacak haklan teşkil eder. Bir kişiye, başka bir kişiden belirli bir edimi, yani daha somut bir deyişle, bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya bir davranıştan kaçınılmasını isteme yetkisi veren haklara alacak haklan denir.

Uygulamada alacak haklan genellikle bir borç ilişkisinden kaynaklanmakla birlikte, bunun dışında haksız eylemlerden, sebepsiz zenginleşmeden de doğabilirler. Aynca bir kimsenin yasa hükümleri gereğince de alacak hakkına sahip olabilmesi mümkündür.

Alacak haklarının temel niteliği yalnızca alacaklı ile borçlu arasında hüküm ifade etmesidir. Alacaklı ile borçlu arasındaki sözkonusu bağa “borç ilişkisi” adı verilmektedir.

Yorum yazın