Aktüer

Aktüer , malî ve sosyal müesseselerde ve sigortacılık sahasında ihtimali heseplar yapan ve istatistik! malûmat tertipleyen matematik uzmanıdır. Me-lî müesseselerde aktüer umumiyetle amortisman nisbetlerini heseplar. Sigortacılıkta, aktüerin önemli vazifelerinden biri, ölüm tablolarını hazırlamaktır. Umumî anlamda, aktüerler istatistik1 sonuçlardan faydalanmak suretile sigortalıların sayısına, sigorta süresine, sigortalı şeyin cinsise ve içinde bulunduğu şartlara göre Büyük Sayılar Kanununa dayanarak. Sigortalılardan tahail edilmesi gereken prim miktarını tayin ederler. Özellikle hayat aigor-talarında aktüer‘in rolü önemlidir. Aktüerler tahsil edilen primin ne kadarının teşerrüf primi ve ne kadarının riziko primi olması gerektiğini hesaplarter. Risk primi, sigortalının belirli aöre sona ermesinden önce ölmesi halinde rieki karşılayacak mebtâı temine yerer. Teşerrüf primi ise, bileşik feize tabi tütülerek sigorte mukavelesinin oonundo sigortalıya ödenecek meblâğı teşkil eder.

önce İngiltere’de gelişen ektüerlik mesleği, deha sonra diğer memleketlere de yeyılmiftır. Türkiye’de de bir «Sigorte Aktüerleri Cemiyeti» kurulmuş bulunmaktadır.

Almancası i Versicherungsmathematiker.

Fransızcası : actuaire.

İngilizcesi : actuary.

(Bk; sigorte, heyet sigortesı).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın