Aktif Nüfus

Aktif Nüfus; kazanç amaciyle İktisadî faaliyet halindeki nüfus demektir.

Ancak iş piyasasına emeklerini arzeden kimselerin toplam sayısına varabilmek üzere, çalışmamakla beraber iş arayanlar da aktif nüfus grupu İçinde gösterilir.

Bu tarif gereğince, çalışmayanlar (küçük çocuklar, emekliler, irad sahipleri, v.s.) aktif nüfustan değildir. Çalışmakla beraber faaliyetinde bir kazanç amacı olmayanlar (meselâ öğrenciler ve ev kadınlan) yine aktif sayılmaz, öte yandan para şeklinde bir ücret almadan aile reisine (işinde, tarlada, mağazada, atölyede,…) yardım edenler, yardımcı aile üyesi olarak aktif nüfus arasında yer alır. Ücretsiz aile üyelerinin üretim işleri ile uğraştıkları takdirde aktiflere, ev işleri ile meşgul oldukları takdirde aktif olmayanlara katılmaları, aktif nüfusun sayısının tesbitini çok zorlaştırır. Gerçekten tarımda aile üyeleri umumiyetle hem ev iş-lerile hem de üretim işlerile uğraşırlar. Bunların üretime katkıları hangi haddi aştıktan sonra faal sayılacakları* hakkında uygun esaslar koymak ve kabul edilen esasların her sayımda aynı surette tatbikini sağlamak güçtür. Neticede yardımcı aile üyelerinin, özellikle faal çiftçi kadınlarının ve dolayısıyla bütün aktif nüfusun sayısı hakkında sayımların verdiği rakamlarda çok kere sahte inip çıkmalar görülür’

Aktif nüfusun bileşimi ekonomik yapının başlıca vasıflarını meydana koyması dolayısıyla büyük bir önem kazanır.

I) İlkin iktisadi faaliyet kolu itibariyle bileşimini incelemek gerekir. Faaliyet kolu meslekten farklı bir kavram olup çalışan kimselerin mensup olduktan üretim birimlerinin (geniş inlamda işletmelerin) iş konusuna göre belirlenir.

Faaliyet kolları bir çok memleketlerde Birleşmiş Milletlerce hazırlanmış olan ve tarım, madencilik, imalât sanayii, ticaret gibi 10 ana grup ayırd eden bir şemaya göre tasnif edilir. Bu ana gruplar da bazı araştırmalar için birinci, ikinci ve üçüncü sektör adı verilen daha büyük üç grupta toplanır. Birinci sektör; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılığı. ikinci sektör; madencilik, imâlât sanayii ve inşaatla. elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, üçüncü sektör ise ticaret, ulaştırma gibi faaliyetleri ve diğer hizmetleri kavrar.
Aktif nüfusun faaliyet kollarına dağılımı İktisadî gelişme sırasında tipik değişmelere uğrar. Geri kalmış ülkelerde aktif nüfusun büyük çoğunluğu birinci sektördedir.

Almancası : ektive Bevölkerung.

Fransızcası: population active.

İngilizcesi : econömically active population.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın