Akorde Krediler

Akorde Krediler

Fransızca kökenli accordé sözcüğünün anlamı “uzlaştırma, izin verme, rıza gösterme’dir. Akorde krediler ise banka ‘ şubelerinin, müşterileri için yaptıklan kredi önerilerinin genel müdürlükleri, idare komiteleri ya da yönetim kurulları tarafından onaylanması sonucu verilen kredilerdir. Banka şubelerinin özel kredi verme yetkileri dışında kalan bu kredilere “otorize kredi” de denilmektedir.

Yorum yazın