Ailen Raporu

Ailen Raporu

Mesken vergisinin hane halkı geçimine yansımasını Profesör R.G.D. Ailen başkanlığında inceleyen bir komisyonun vardığı sonuçlara Ailen Raporu denilmiştir.

İngiltere’de 1965 yılında yapılan bu araştırmaya göre, mesken vergisi yükü “tersine müterakki”dir. Gelir arttıkça vergi yükü azalmaktadır. Ortalama vergi yükü kullanılabilir gelirin % 2.9’udur. Ancak alt gelir gruplarında % 6.2 olup % 8.2’ye dek çıkmaktadır.

Komisyon, verginin geçim koşullarına baskısını hafifletmek için tahsilatın aydan aya yapılmasını ve yükümlüler yararına bazı yeni hükümler getirilmesini önermiştir.

Yorum yazın