Aile Yardımı Nedir

Aile Yardımı Nedir

Ailenin toplum içinde korunması, aile yükünün toplumun desteğiyle hafifletilmesi amacıyla sağlanan yardımlardır. Toplumsal amaçlan yanında nüfus artışını hızlandırmak en azından nüfusun gerilemesine engel olmak gibi amaçlarla da aile yardımları yapılmaktadır.

Aile yardımlan çocuk sayısına göre artan biçimde ya da çocuk başına ödenmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içinde önce Belçika (1930) ve Fransa’da 0932) kabul edilen aile yardımları İkinci Dünya Savaşı içinde yirmiye yakın ülke tarafindan benimsenmiş ve özellikle savaşın sona ermesinden sonra hızla yaygınlaşmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 112 üye devletini kapsayan bir araştırmasında; aile yardımlarının geçerli olduğu ülkelerin sayısı 59 olarak belirlenmiştir; 1947 yılında bu gibi ülkelerin sayısı 29’du.

Aile yardımlarını sosyal sigortalar kapsamı içinde düzenleyen ülkeler, bunun finansmanı için işverenlerden prim almaktadır. Bazı ülkelerde buna devletin de katkısı bulunmaktadır. Aile yardımları sosyal yardımlar içinde ele alınarak düzenlenmişse, bu durumda finansmanı vergilerle yapılmaktadır. Sosyal sigortalar içinde aileyardımlarının sağlandığı ülkelerde, aile reisinin bir işte ücret karşılığı, çalışması aranmaktadır. Ancak bu kişinin işsiz kalması ya da yaşlanması, sigorta kapsamına alman aile üyeleri için aile yardımının kesilmesine neden olmamaktadır.

Türkiye, aile yardımları sisteminin yürürlükte olduğu ülkeler arasında yer almamaktadır. Buna karşılık ülkemizde memur statüsü ile çalışan devlet personeline çocuk zammı yapılmaktadır. Ayrıca sendikalar tarafindan imzalanan birçok toplu iş sözleşmesinde çocuk zammı, tahsil yardımı gibi bazı ödemeler öngörülmüştür.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın