Aile Reisi Beyanı Nedir

Aile Reisi Beyanı Nedir

Aile gelirlerinin vergilendirilmesinde çeşitli sistemler vardır. Bunlardan birincisi ve çok yaygın olarak uygulananı, zorunlu toplama sistemidir. Bu sisteme göre kan koca gelirleri ile çocuklann gelirleri toplanarak vergilendirilmektedir. İkinci sistem, aile gelirlerinin ayn ayn vergilendirilmesidir. Sistem zorunlu toplama ile birlikte de uygulanabilmektedir. Bu uygulamada bir kısım gelirlerin toplanması aile bireylerinin tercihine bırakılabilir. Aile gelirlerinin vergilendirilmesinde üçüncü sistem de birleştirerek bölme esasıdır.

Zorunlu toplama sisteminde genellikle aile reisi beyanı geçerlidir. Aile reisi, aile gelirlerini bir beyannamede toplayarak idareye bildirimde bulunmaktadır.

Türk Gelir Vergisi sistemi de “aile reisi beyanı” esasını kabul etmiştir. Buna göre, “eşlerin ve velâyet altındaki çocukların yıllık beyanname ile bildirilmesi gereken gelirleri belirli esaslara göre aile reisi tarafından tek beyanname ile bildirilir.” Eşlerin ve çocukların gelirleri beyannamede ayn ayn gösterilir. Beyannamede gösterilen bütün gelirler toplanır. Vergi, bu toplam üzerinden aile reisi adına tarh olunur.

Gelir Vergisi Yasasında aile gelirlerinden bir kısmı için ihtiyari (tercihli) taplama imkânı verilmiştir. Bunlardan birincisi, kan koca arasında mal ayrılığı sisteminin geçerli bulunması halinde, kadının evlenmeden önce mevcut ya da evlilik sırasında miras veya vasiyet yoluyla elde ettiği mallardan sağladığı menkul ve gayrimenkul sermaye İradandır. İkincisi, çocukların üçüncü bir şahıstan miras ya da vasiyet yoluyla elde ettikleri mallardan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye İradandır. Üçüncüsü, eş ve çocukların 1 Ocak 1947 den önce elde ettikleri mallardan sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye İradandır. Üçüncüsü, eş ve çocukların 1 Ocak 1947 den önce elde ettikleri mallardan sağladıklari menkul ve gayrimenkul sermaye İradandır. Bu üç tür menkul ve gayrimenkul sermaye iradı zorunlu aile reisi beyanına bağlı değildir. Aile reisi eşler için koca, çocuklar için baba, baba ölmüş ya da velâyeti kaldırılmışsa anadır.

Etiketler: ,

Yorum yazın