Aile Planlaması Nedir

Aile Planlaması Nedir

Ekonomik refah düzeyinin yükselmesini çabuklaştırmak ve toplumun yapı itibariyle daha sağlıklı ve kültürlü bireylerden oluşmasını sağlamak amaçlarıyla doğum oranının düşürülmesine yönelik girişimlerin bütününe “aile planlaması” adı verilmektedir.

Sanayileşmiş ülkelere oranla gelişmekte olan toplumlarda doğum oranlarının yüksek oluşu, bu ülkelerde “nüfus patlaması” adı verilen olaya, yani hızlı bir nüfus artışına neden olmaktadır. Bu durum ise milli gelir artışlarının önemli bir kısmının nüfus artışı tarafından yutulmasına yol açmaktadır. Hızlı nüfus artışının gelecekte dünya çapında sorunlara neden olabileceğinin anlaşılması, gerek uluslararası kurumlan gerekse gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerini doğum kontrolü yoluyla aile planlaması politikasını uygulamaya yönelmiştir. Politikanın hedefi propaganda yoluyla ya da gebeliği önleyici ucuz araç ve usullerin araştırılarak yayılması ile ailelerin diledikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır.

Tarihte ve günümüzde dinsel ve siyasal nedenlerle aile planlamasına karşı görüşlerin ileri sürülmüş olmasına karşılık, Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülke resmen nüfus kontrolü uygulamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de kalkınma planlarında nüfus kontrolü amaç olarak vermiş ve Nisan 1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu çıkarılarak Sağlık ve Sosyal ardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü, kanunun uygulanması ile görevlendirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araştırma Enstitüsü ile Aile Planlaması Derneklerinin de bu alanda olumlu katkıları olmaktadır. Türkiye’de doğum haddinin 1960’da binde 43’ten 1980 de binde 32’ye düşmüş, olması, kentleşmenin yanı sıra aile planlaması çabalarının da etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Yorum yazın