Ahmet ali ÖZEKEN

Türk iktisatçısıdır.
1905-1953 yıllarında yaşamıştır.
İktisat Fakültesinin işletme kürsüsünde uzun yıllar emek vermiş bir öğretim üyesidir. Alfred Isaac ile beraber, Türkiyede işletmeciliğin bir disiplin olarak geiişmesine hizmeti dokunmuştur.

Yorum yazın