Açık Piyasa işlemleri Nedir

Açık Piyasa işlemleri Nedir – Açık Piyasa işlemleri Hakkında Bilgiler

Bir ekonomide, kantitatif kredi kontrolü araçlarından biridir. Ekonominin gereksinimlerine göre, devletin, toplam kredi hacmini daraltmak ya da genişletmek amacıyla ve Merkez Bankası aracılığıyla, tahvil, hisse senedi gibi menkul değerler alımı veya satışı yapması demektir. Bu tür menkul değerler, genellikle devlet tahvili ya da hazine plasman bonosu olup, Merkez Bankalarının bu tür değerleri satması, bir borç senedi karşılığında piyasadan likit değer çekmesi; yine bu tür değerleri satın alması, piyasaya likidite zerketmesi anlamına gelir. Açık piyasa işlemleri ile devlet, ekonomide ödünç verilebilecek fonları hem azaltabilmekte hem de artırabilmekte ve toplam kredi hacmi üzerinde etkili olabilmektedir.

Türkiye’de açık piyasa işlemleri, 1970 yılında kabul edilen 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu nun 52 nci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, T.C. Merkez Bankası, para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla bazı senetleri, devlet iç istikraz tahvilleriyle kamu kuruluşlarının tahvillerini, ödenmiş sermayesi en az 10 milyon lira olan anonim ortaklıkların borsada kayıtlı sağlam tahvillerini alıp satmaya yetkilidir. Ancak T.C. Merekez Bankası bu işlemleri Hâzineye ya da kamu kuruluşlarına kredi yardımı amacıyla yapamayacağı gibi, bankanın yapabileceği açık piyasa işlemleri, sermaye ve yedek akçeleri toplamının beş katıyla da sınırlanmıştır.

Yorum yazın