Absentee mülkiyet NEDİR – Absentee mülkiyet NE DEMEK

Absentee mülkiyet, üstünde yaşamadıktan ya da bizzat işlemedikleri topraktan gelir elde eden mülk sahiplerinin toprak mülkiyeti. Absentee mülk sahiplerinin kendi topraklan ve kiracılan ile ilgili bilgi sahibi olmadıklan ve bunlarla ilgilenmedikleri düşünüldüğü için, terim zamanla değişikliğe uğramış ve sözcük anlamında olmayan toplumsal bir yan anlam kazanmıştır. Absentee mülkiyet yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerinde toplumsal ve siyasal bir tartışma konusu olmuştur. Bunun nedeni, geleneksel toplumlara özgü büyük mülkiyet/küçük işletmecilik iç içeliği temelinde, işledikleri topraklann maliki olmayan küçük köylülerden büyük toprak sahiplerine rant(*) aktanmının, en çıplak biçimiyle absentee mülkiyet koşullarında ortaya çıkmasıdır. Örneğin, devrim öncesinde Fransa’da, saray soylulannm bir bölümüne yöneltilen eleştirilerin dayanak noktalarından biri olan bu mülkiyet tarzı, 19. yüzyılda İrlandalI kiracıların İngiliz absentee mülk sahiplerince sömürülmesi üzerine yapılan tartışmalarda da öne çıkmıştır. Bugün de birçok azgelişmiş ülkenin toprak reformu programında önemli bir iktisadi tartışma konusu olmayı sürdürmektedir.

Yorum yazın