Abonman Kredisi Nedir

Abonman Kredisi Nedir

Resmi olmayan bir ifade olup özellikle tarımsal kredi alanında kullanılmaktadır. Pek çok azgelişmiş ülkede olduğu gibi, ülkemizde de örgütlenmiş tarımsal kredi piyasası kurumlarından küçük çiftçilerin her yıl belli zamanlarda topluca gelip, küçük miktarda aldıkları çevirme (işletme) kredisine verilen addır. Bu kredi, üretim amacıyla kullanılma yan ve dolayısıyla artan gelirlerle ödenme olanağı bulunmayan borçların her yıl otomatik olarak yenilenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu terim kredileme programının zaafinı ifade için kullanıldığından daha çok tanmsal kredi politikasının eleştirisinde geçmektedir.

[AlmAbonnement Kredit] [Fr. Crédit d’abonnement] [İng. Abonnement crédit]

Yorum yazın