Döviz Nedir

Döviz Nedir

Yabancı paralara döviz denilir. Döviz, ’efektif ’ya da ‘kaydi’’ olabilir. Banknot ve metal sikkeler “efektif’ tir. Çek, poliçe, emre yazılı senet, havale ve kredi kartlan ‘kaydi’’ ödeme araçlarıdır. Transferlerin büyük kısmı kaydi para ile gerçekleştirilir. Günümüzde, efektifin uluslararası ödemelerde payı küçük bir orandır.

Döviz alım satımları, kambiyo işlemleridir. Kambiyo işlemleri, vadeli ve vadesiz olarak ikiye ayrılır. Vadesiz işlemlerde, alım satım yapılan yerin o andaki peşin kuru uygulanır. Alıcının talebini belirlemesiyle satış akdi ve fiyatı kesinleşir. Ancak kambiyo operatörleri arasındaki işlemlerde, satılan döviz iki iş gününün geçmesiyle fiilen alıcı emrine girer. Vadeli işlemlerde ise, fiyatı satış anında kesinleşmiş olan döviz, ileride günü gelince alıcı hesabına geçirilir.

Yorum yazın