24 OCAK KARARLARI

Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetin uygulamaya 1980 yılında koyduğu köklü ekonomik kararlardır. 1979 yılında Türkiye’de enflasyon hızlanmıştı. Toptan eşya fiyatları Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı’na göre yüzde 65, İstanbul Ticaret Odası’na göre yıllık yüzde 75 artmıştı. Dış ticaret açığı 2.173 milyar doları bulurken, 1.195 milyar dolarlık dış borç ödemesi askıya alınmış ve emisyon bir yıl içinde 93 milyar liradan 145 milyar liraya fırlamıştı. Dolar bir yıl içinde 25 liradan 47 liraya tırmanmış ve çifte bir fiyat oluşmuştu. KIT’lerin borcu 123 milyar lirayı bulurken, Türkiye’de döviz sıkıntısı baş- göstermişti. Hükümetin 24 Ocak’ta açıkladığı bir dizi kararın 4 ana hedefi şöyle özetleniyordu; 1 — Teşviklerle ihracatın hızlandırılması sayesinde ihracatçıya getirdiği dövizin bir kısmını tutma imkânı verildi. 2— Dışarıdan taze kredi alınarak, devletin temel alımlarının sürdürülmesi amaçlandı. Buna göre dış borç ana para ve faiz ödemeleri yeni bir düzene bağlandı. 3— Yüzde 100 oranına yaklaşan tüketici fiyatları ve enflasyonu aşağı çekebilmek amacıyla sıkı para politikası uygulamaya kondu. 4— KİT – ‘ lerin ürettiği temel ürünlerin fiyat artışları sayesinde kamu açıklan kapatılırken, vergilerdeki yeni ayarlamalarla, kamu finansmanı dengelenmeye çalışıldı. Ancak bu kararların sonucunda, piyasa maliyet enflasyonu ve işsiz-“ likle karşı karşıya kaldı. Bu kararlar Herki dönemlerde ek’ kararlarla desteklendi.

Yorum yazın