Smithsonian anlaşması

19 Aralık 1971 günü Onlar Klübü Maliye Bakanları arasında imzalanmıştır.
Bu anlaşma. Maliye Bakanlarının toplantılarını yaptıkları Washington’daki Smithsonian Enstitü- sü’nün adını taşımaktadır.
Smithsonian Anlaşmasının hedefi, dünya paralarını yeni bir düzeyde parite istikrarına kavuşturmaktı. Bu anlaşma gereğince, birkaç ay- danberi uygulanan fleksibl kambiyo kurları sistemi bırakılarak tekrar sabit kurlu konvertibilite sistemine dönülmüştür. Dolar ile diğer dokuz ülke paralarının değerleri yeniden tesbit edilmiştir. Aynı zamanda, uzun vadeli bir milletlerarası para reformu projesi hazırlanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Almancası : ‘Smithsonian-Abkommen.
Fransızcası : Accord smithsonien.
İngilizcesi : Smithsonian Agreement.
(Bk; dolar, fleksibl kambiyo kurları. Onlar Klübü).

Yorum yazın