MONTAJ SANAYİ

terimi, ayr» parçalar halindeki mamullerin birleştirilmesi ameliyesinin yapıldığı iş yerlerini kapsamaktadır. Aslında montaj kelimesi üretim faaliyetinin içindeki bir safhayı belirtir. Örnek olarak mamul parçaların (ara malların) montaj hattında bir araya getirilerek kamyon imali gösterilebilir.
Gerek Avrupa, gerekse Amerika’da genellikle her İktisadî ünite, imal ettiği malın bütün parçalarını kendi içinde üretmemekte ba2i parçalarını bu konuda ihtisaslaşmış diğer firmalardan satın almakta veya ithal etmektedir. Yine kamyon örneğine dönersek, en büyük firmalar dahi çeşitli yan mamulleri, yan sanayi adını verdiğimiz işletmelerden satın almakta ve fabrikalarında. kendj markaları altında birleştirmektedir* Aynı tabrikamn bir vites-dişlisinin» çeşitli’ markalardaki kamyonlarda kullanıldığı bilinmektedir.
Ülkemizde montaj sanayii adı altında toplanan grupta, radyodan hesap makinesine ve traktöre kadar çeşitli mallar bulunmaktadır. Daha ziyade döviz tasarrufu nedeniyle dŞc ridöH rfi3* mul madde ithal etmek yerine, bunlarm parçalar halinde yurda getirilmesi ve tedricen yerli yan sanayiinin geliştirilmesi İle parçaların ülke içinde üretimi düşünülmüştür. Ayrıca her mamulün, yıllar itibariyle, yerli mal oranının artırılması ön görülmüştür.
1967 yılına ait montaj sanayii adı altında toplanan işletmelerin durumu şöyledir:
Almancası : Montagewerk. Fransızcası : usine de montage. İngilizcesi : assembly plant.

Yorum yazın