Afrikada Eğitim

Afrikada Eğitim

Eğitim. Afrika’da eğitimin gelişmesi,1950 sonlarından başlayarak bağımsızlık hareketleri doğrultusunda gerçekleşti. Bağımsız devletlerin kurulması, eğitim bütçelerinin oluşturulmasında ve dış ülkelerden teknik ve mali yardım sağlanmasında etkin rol oynadı. Çok büyük siyasal karışıklıklar olmazsa Afrika’da eğitimin gelişmesi sürebilir. Tarihsel gelişim sürecinde eğitim, aile, köy ve boy içersinde etnik ve kültürel farklılıklar biçiminde görülürdü. Müslümanlığın yayılmasından sonra Kurana dayanan dinsel eğitim gelişti. Eğitimin misyonerlik yoluyla etkili olmaya başladığı dönem19. yy ortalarıdır. Kilise okullarıyla başlayan bu tür eğitim, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Eğitim, genellikle ilköğretim düzeyini aşamamaktadır. 1960 ta, ortaöğrenimlerini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı % 10’un altındaydı. Bu değerin % 8’ini de Orta ve Güney Afrikalılar oluşturuyordu. (Aynı dönemde ABD de % 38, Avrupa’da % 24).
1960 tan sonra, başta Kongo ve Güney Afrika’da olmak üzere 32 yüksekokul açıldı. 1962’den başlayarak UNESCO, Orta ve Güney Afrika’da bir ekonomi ve toplumsal gelişim programı uyguladı. Çeşitli ülkelerden gelen 7.000 öğretim üyesi, üniversitelerin kurulmasında ve geliştirilmesinde görev aldı. Kadınların eğitimi ve ortaöğretime katılmaları, 1950-1960 tan sonra sağlanabildi. Günümüzde, ortaöğretim öğrencileri arasında kızların oranı, Senegal’de % 31, Nijerde % 17’dlr. 1960’larda 36.000 Fransız öğretmen, 1961-1966 arasında

3.500 ABD’li “barış gönüllüsü” Afrikalıların eğitimi için gönderildi. SSCB’nin eğitim yardımlarının yanı sıra İsrail (Gine, Mali ve Senegal’e), Hindistan, Kanada ve öteki İngiliz Uluslar Topluluğu üyeleri de Afrika’ya öğretmenler gönderdiler. 1960’tan başlayarak ABD, Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün çalışmaları kapsamında, Afrikalı öğrencileri Amerikan üniversitelerine kabul ederek eğitmeye başladı.

Yorum yazın