Yeni Ufuklar

Yeni Ufuklar, Sahip ve yazı sorumluluğunu Orhan Burian’ın (1914-1953) yürüttüğü Ufuklar (Şubat 1952-Eylül 1953 arasında 14 sayı) dergisinin düşünsel geleneğini, yapıcı özünü, çıkarsız ülküsünü gerçekleştirmek amacıyla yerine geçti,( Orhan Burian özel sayısında sonra) yeni adıyla yayın dünyasına girdi: Kurucu olarak adı saygıyla anılan Orhan Burian’ın yanında bütün yayın yükünü taşıyan Vedat Günyol’un yönetiminde (17.sayıdan başlarmışçasına) Kasım 1976’ya kadar yaşar kaldı (275. sayı). Yazı kadrosunu oluşturan zengin birikim ve derginin uzunca ömrü bu adların tek tek anılmasını olanaksız kılar. Son kırk yılda edebiyat dünyasına ürün katan bütün sağduyulu, sağbeğenin aydın kalemlerin bilgisini kendi maddelerinde genişçe bulma olanağı bu ansiklopedinin sunmayı görev bildiği çizgi içindedir.

Yorum yazın