Yeni Mecmua dergisi

Yeni Mecmua dergisi

Yeni Mecmua, Ziya Gökalp’ın (1876-1924) örgütlediği, iktidardaki ittihat ve Terakki Partisinin desteklediği, Osmanlı toplumu İçindeki Türkçülük (ulusalcılık) kanadının yayın organı olarak İstanbul’da haftalık çıkarılan dergi; ilk sayı 12 Temmuz 1917. Gökalp ye Ali Canip Yöntem’in yanı sıra örneğin Ömer Seyfettin, “beklediği ortamı ve hızı ” en iyi burada buldu (1-66. sayılarda 29 öyküsü yayımlandı, 1917-1918). Savaş yıllarının darlığı içinde yayını 26 ekim 1918’de kesildi (66. sayı)-

Özellikle Ziya Gökalp’ın toplumbilimle ilgili makalelerinin, yurtseverlik şiirlerinin yayımlandığı dergi, Mütareke karanlığı bittikten sonra yeniden çıkarılmak istendi; 67. sayı 1 Ocak 1923. Gökalp aynı yazı dizisini burada de sürdürdü (Malta sürgünlüğü dönüşü). Cumhuriyetin kuruluş hazırlıkları arasında desteği zayıflayan dergi, yayınını durdurdu (84.sayı, 13 Eylül 1923).

Yorum yazın