Yeni A dergisi

Yeni A dergisi

Yeni a, Ferit Öngören’in sahipliği, önceleri Refik Durbaş, sonra Adnan Özyalçıner’in yazıişleri sorumlulğunda yayımlanan aylık edebiyat dergisi (1972 Nisanıyla Haziran 1974 arasında 27 sayı çıktı). Adı ve içeriği 1956-1960 arasında hemen aynı sanatçılar birikiminin gündeme getirdiği a dergisinden gelir (bak. I/II). Genellikle halktan yana ilerici aydınların kümelendiği dergi, okur yetersizliği, kaynak cılızlığı yüzünden fazla yaşamadı.

Yorum yazın