Yeni Dergi

Yeni Dergi, De Yayınevi desteğinde (Fuat Bengü) Memet Fuat’ın yönettiği aylık sanat dergisi (Ekim 1964-Mayıs 1975 arasında 128 sayı yayımlandı) sahibi; Metin Yasavul. Görünüşünü sürekli koruyan bir titizliğin ve zengin içeriğin düzenle sunuluşunu sağlayan dergi, çıktığı dönemde edebiyatımızın başlıca odağı oldu; en değerli imzalara yan yana saygıyla yer verdi; özenli basımı ve dikkatli izleyiciliğile on yıl süreyle bütün sanat-edebiyat heveslilerinin hem barındığı, hem okurluğunu yaptığı en canlı yayın organı olma niteliğini korudu. Önceleri daha çok çeviriye dönük bir birikimi amaçladığı halde zamanla çağrısını güvenli sayan yazarlarımızın yoğunlaşmasıyla daha zengin bir kişilik kazandı. Bu ansiklopedriye konu olan bütün çağdaş yazarların gönül dirliğiyle buluştukları sayfaları, şimdiye kadar çıkan dergilerin en önemlisini oluşturdu. Bütün sanatlara açık eleştiri ve tanıtma yazıları da güncel yaşamı algılama fırsatını verdi.

Yorum yazın