Yeni Atlantis – Francis Bacon

Yeni Atlantis – Francis Bacon

Yeni Atlantis, İngiliz filozofu Francls Bacon’un (1561-1626) düşsel bir toplumu (ütopya) betimleyen eseri; Nova Atlantis (bitmemiş olduğu kabul edilir, 1621). Antik çağı Yunan filozoflarından Platon’un ilettiği söylenceden yola çıkan yazar, bilim ve sanat adamlarınca yönetilen, yalancı siyasetçilerin yer almadığı bu düş ülkesinde devletin insanların mutluluğunu nasıl sağladığını anlatır; Tutkuların, zenginlik sağlayan ticaretin, değerli nesnelerin, savaşın yer almadığı; bütün yeniliklere açık, amacı belli bir sanat-bilim yönetimi, yazarının özlemi budur: “Olabildiği kadar kolay, rahat mutlu ve zevkli bir yaşamı ve sağlığı” sağlayıp koruyan bir devlet ve insanlar. Bu eserin, ardından gelen bu türdeki ürünleri etkileyip koşullandığına inanılır.

Yorum yazın