Yeni Adam Dergisi


Yeni Adam Dergisi

Yeni Adam, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nu (1889-1978) sahip ve başyazarlığında yayımlanan önceleri haftalık-kültür ve edebiyat dergisi; 1 Ocak 1934’ten başlayarak yankılı, etkili bir çıkış yaptı (Baltacıoğlu’nun yanı sıra Kerim Sadi, Suphi Nuri ileri, Haşan Ali Ediz, Hüseyin Avni Şanda, Sabahattin Ali, Suat Derviş, Sabiha Zekeriye, Sadri Ertem gibi ilgi çekici imzaların ürünleriyle canlı ve uyarıcı bir işlev kazandı. 1945’e kadar aksamayan yayını güncel önem taşıyan sanatçıların ürünleriyle de beslenmişti (A.H. Tanpınar, N.F. Kısakürek, F.A. Aykaç, Yaşaf N. Nayır, Peyami Safa’nın soruşturma cevapları). Sait Faik’in bazı öyküleri ilkin burada göründü, ilhami Bekir’in Taşlıtarladaki Ev romanı tefrika edildi; başlangıçta kazandığı saygınlığı zaman içinde gittikçe yitirerek yalnızca sahibinin sesini duyuran bir organ durumuna düşmesini gerektiren bölünmeler, yıpranmalar oldu; sessizce yayın dünyasından çekildi (1978).

Yorum yazın