Vezn-i Aher Nedir

Vezn-i Aher Nedir

vezn-i aher, aruz ölçüsünün müstef’ilâtün/ müstef’ilâtün/müstef’ilâtün kalıbıyla düzenlenen ve özel bir melodiyle söylenen nazım biçimi. Divan şiiri etkisiyle halk edebiyatında kullanılmıştır. Vezn-i aherde dizeler müstefilâtün kalıplarına uygun dört eşit parçaya bölünebilecek öbeklerden oluşur ve her dizenin son üç öbeği bir sonraki dizenin başında yinelenir.

Yorum yazın