Varlık Dergisi Hakkında Bilgi

Varlık Dergisi Hakkında Bilgi
Varlık, önce Ankara’da, ardından İstanbul’da 15 günde bir, daha sonra gene İstanbul’da aylık olarak yayımlanan kültür ve sanat dergisi. 15 Temmuz 1933’te Yaşar Nabi (Nayır), Sabri Esat (Siyavuşgil) ve Nahit Sırrı (Örik) tarafından çıkarılmaya başladı. İlk sayısındaki sunuş yazısında gerçek bir sanat dergisine gereksinim olduğu ve derginin “inkılabın, her sahada, yokluktan varlıklar yaratmak işine girişmiş olduğu bir devirde acısı hissedilen bu boşluğu doldurmak” üzere çıktığı belirtiliyordu. Varlık’m imtiyaz sahibi ve sorumlu yönetmeni başlangıçta Sabri Esat’tı. Dergi daha sonra Yaşar Nabi Nayır’a geçti ve onun sorumluluğu altında yayımlandı.

Temmuz 1946’ya değin Ankara’da, sonra İstanbul’da çıkan ve sayfalarını yeni edebiyat akımlarına, genç yazarlara açan Varlık, Yaşar Nabi Nayır’ın Atatürkçü çizgisi dışındaki düşünce akımlarına kapalı kaldı. Onun ölümünden sonra Kemal Özer ve Enver Ercan yönetiminde yayımını sürdüren dergi toplumcu gerçekçi anlayış doğrultusundaki bir kadronun yazı, öykü ve şiirlerine yer vermektedir.

Yorum yazın