Vamık İle Azra Hikayesi

Vamık İle Azra Hikayesi Hakkında Bilgiler
Vamık ü Azra, İran ve Türk edebiyatlarında klasik mesnevi konusu.

Çin hakanı Taymus’un oğlu Vamık ile Gazne padişahının kızı Azra’nın aşklarını konu alan öykünün aslı Pehlevicedir ve Şasaniler döneminde yazıya geçirilmiştir. Öykü yazıldığı dönemden başlayarak geniş bir ilgi uyandırmış, İranlı ve Türk şairler tarafından birçok kez yeniden yazılmıştır. Bazı Doğubilimciler öykünün Yunan edebiyatından kaynaklandığını, sonra Arabistan’a, oradan da İran’a geçtiğini öne sürerler ve vâmık (âşık) ve azrâ (bakire) sözcüklerinin Arapça oluşuna dikkati çekerler. Vamık ü Ezra’yı ilk kez şair Unsuri (ö. 1040) mesnevi biçiminde yazmıştır. İran edebiyatında Unsuri dışındaki Vamık ü Azra yazarları arasında Zamiri (ö. 973) Fasih i Cürcani (ü. 11. yy), Esiri, Nâmî sayılabilir. Vamık ü Azra’yı Türkçeye ilk kez Behiştî çevirmiştir. Türk edebiyatındaki en başarılı Vamık ü Azra çevirisi ise Lâmiî Çelebi’ninkidir. Lâmiî Çelebi, Unsurî’den yaptığı çeviriye çeşitli gazel, mesnevi, lugaz ve muammalar da eklemiştir.

Yorum yazın