Tuyuğ Nedir

Tuyuğ Nedir

tuyuğ, divan edebiyatında aruz ölçüsünün belli bir kalıbıyla yazılan dört dizelik nazım biçimi. Aruzun, “fâilâtün/fâilâtün/fâilün” kalıbıyla yazılır ve uyak düzeni genellikle mani ve rubaide olduğu gibi aaxa biçimindedir. Dört dizesi de birbiriyle uyaklı olan tuyuğlara musarra tuyuğ denir. Daha çok Azeri ve Çağatay edebiyatlarında yaygınlaşmış olan ve önemli görülen düşüncelerin sergilenmeye çalışıldığı bu nazım biçiminde mahlas kullanılmaz. Tuyuğlanyla ünlü şairler arasında Kadı Burhaneddin (ö. 1398), Nesimi (ö. 1404/18), İvazpaşazade Atayî (ü. 15. yy), Lutfî (ö. 1494), Ali Şir Nevaî (ö. 1501) ve Babür (ö. 1530) sayılabilir.

Etiketler: ,

Yorum yazın