Tariz Nedir

Tariz Nedir
tariz, edebiyatta birini küçük düşürmek ya da biriyle alay etmek amacıyla, söylenecek sözü tam tersi bir sözle, nükte yaparak anlatma sanatı. Tarizde gerçek ya da mecaz anlam yerine doğrudan zıt bir anlam söz konusudur. Sözün gerçek anlamı doğru gibi görünse de, amaç onun ters anlaşılmasını sağlamaktır. Bir tarizin gücü içerdiği nüktenin gücüne bağlıdır. Nef’î’nin kendisine dolaylı yoldan kâfir diyen Şeyhülislam Yahya’ya verdiği yanıt tanınmış bir tariz örneğidir: “Bize kâfir demiş müfti efendi/ Tutalım ben ana diyem Müselman/Varıldık-ta yarın rûz-ı cezaya/İkimiz de çıkarız anda yalan”.

Yorum yazın