Tarihi roman nedir – özellikleri

Tarihi roman nedir – Tarihi roman özellikleri

tarihi roman, geçmiş bir dönemin ruhunu, yaşam tarzını ve toplumsal koşullarını genellikle tarihi gerçeklere bağlı kalarak ve gerçekçi ayrıntılarla anlatmayı amaçlayan roman türü. Tarihi romanlarda ya Robert Graves’in I, Claudius’unda (1934; Ben Claudius, 1987) olduğu gibi gerçek tarihi kişiler ele alınır, ya da tarihi ve düş ürünü kişilere birlikte yer verilir. Franz Werfel’in bir Ermeni kalesinin direnişini anlatan Die vierzig Tage des Musa Dagh’m-da (1933; Musa Dağında Kırk Gün) olduğu gibi, tarihi roman tek bir tarihi olay üzerinde yoğunlaşabilir. Ama genellikle büyük olayların kişilerin özel yaşamları üzerindeki etkisi gösterilerek geçmiş toplumun kapsamlı bir portresi çizilmeye çalışılır. Sir Walter Scott’ın tarihi romanın ilk örneği sayılan Waverley’simn (1814) yayımlanmasından bu yana genellikle milliyetçi duyguların etkisiyle yazılan bu tür romanlar geniş bir okur kitlesi bulmuştur. Edebi değeri yüksek birkaç örneğin dışında, tarihi romanlar genellikle var olan edebi geleneğin dışında kalır. Bir de, hiçbir tarihsellik iddiası taşımadan, gerçekdışı kişi ve olayları inanılır kılmak için geçmiş ortamları arka plan olarak kullanılan tarihi serüven romanları vardır.

Türkiye’de Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Haşan İzzettin Dinamo gibi yazarlar konularını tarihten alan romanlar yazmıştır. Bunların dışında tarihi roman, 1920’leıde ve 1930’larda Abdullah Ziya Kozanoğlu, 1940’lardan başlayarak da Reşat Ekrem Koçu, Nihal Atsız gibi yazarların, çoğu milliyetçi duygulara seslenen serüven romanlarıyla geniş okur kitlelerine ulaşmıştır.

Etiketler:

Yorum yazın