Şakaik-i Nümaniye

Şekaik-ün-Numaniye, Taşköprülüzade Ahmed Efendinin (1495-1561) biyografik eseri. Osmanlı devletinin kuruluşundan, 1558’e kadar geçen on padişah devrinde, Osmanlı ülkesinde yaşamış ulema, meşayih ve tarikat erbabının hayatları hakkında bilgi verir. Taşköprülüzade eserini 1558’de bitirdi. Devrin medrese dili Arapça ile yazılan Şekaik, yazarın sağlığında birçok kimse tarafından Türkçeye çevrildi. Eseri tercüme eden başlıca yazarlar şunlardır: Mutesibzade Hâki Mehmed Efendi (yazarın zamanında ve mü sadesiyle); Edirneli Mecdî. Sonradan esere Nevizade Ataî (öl. 1635) ve Şeyhî tarafından zeyl (ilâve) yazıldı. (M)

Yorum yazın