Rougon-macquart dizisi

Rougon-Macquart (LES), Emile Zola’nın yirmi roman dizisi; Zola bu romanlarında «İkinci İmparatorluk devrinde, bir ailenin tabiî ve sosyal lıikâyfcii»ni anlatır. Romanlar 1871-1893 arasında yayımlandı. Yayım sırasına göre adları: Rougoriların Yükselişi (La Fortune des Rougon) [1871]; Tazı Payı (La Curée) [1872], Le Ventre de Paris (Paris’in Göbeği) [1872]; La Conquête de Plassans (Plassans’ın Fethi) [1874], Rahip Mouret’nin Günahı (La Faute de l’Abbé Mo-uret) [1875]; Eugène Rougon (1876); Meyhane veya Sen Bir Melektin (L’Assommoir)

[1877]; Bir Aşk Sayfası (Une Page d’Amour)

[1878]; Nana (1880); Pot-Bouille (1882); Au Bonheur des Dames (Kadınların Mutluluğuna) [1883], Yaşama Zevki (La Joie de Vivre) [1884]; Germinal (1885); Eser (L’Oeuvre) [1886]; Toprak (La Terre) [1887]; Hülya (Le Rêve) [1888]; Hayvanlaşan İnsan (La Bête Humaine) [1890]; Para (L’Argent) [1891]; La Debacle (Yıkılış) [1892]; Doktor Paskal (Le Docteur Pascal) [1893]. Rougon-Macquart’larm ana fikri, «bir ailenin, küçük bir insan topluluğu olarak, ilk bakışta birbirine hiç benzemeyen, fakat tahlil edilince birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu görülen on veya yirmi kişiye nasıl hayat verdiğini» kalıtım kanunlarıyle açıklamaktır. Zola’ya göre, natüralist roman, deneysel bilim metotlarının bireysel ve sosyal hayata uygulanışından başka bir şey değildir. (L)

Yorum yazın