Nusretname nedir – Nusretname kitap

Nusretname (Tanrı Yardımını Dileme Kitabı), Silâhtar Fındıklılı Mehmed Ağanın (1658-1724), 1695-1721 yılları arasındaki o-layları anlatan tarihî eseri. Silâhtar Mehmed Ağa, Kâtip Çelebi’nin Fezleke-i Ta-rih-i Âli Osman’ma (Osmanlı Soyunun Tarihinin özeti) yazdığı Zeyl-i FezlekVye (ö-zetin Eki), Mustafa H’nin isteği üzerine Nusretname adiyle devam etti. Bu eserini yazarken sarayda tülbent ağalığı göreviyle padişahın yakınları arasında bulunduğu için eserinde 1695-1703 yıllarının olaylarını kendi gözlemlerine dayanarak anlattı. Mustafa II tahttan indirilince (1703) Mehmed Ağa saraydan uzaklaştırıldı ve bu yüzden bu dönemin olayları kitaba özet şeklinde girdi. Ayrıntıları vermekte ve olaylarda yer alan kişileri canlandırmakta başarılı olan eser, çağının hareketli konuşma diliyle ya-yazılmıştır. (M)

Yorum yazın