Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’-nun romanı (ilk bas. 1922). Romanda olaylar bir bektaşî tekkesi çevresinde geçer. Nur Baba, bir bektaşî şeyhidir; tekkesine mürit olan zengin ve güzel kadınlar üstünde manevî gücünü kullanarak bunları ayartmakta, servetlerini tekkeye mal etmektedir. önce, ölen şeyhin karısı Celile Bacı ile evlenerek tekkeye şeyh olur; sonra Ziba Hanımefendinin servetini elinden alır. Ziba Hanımefendinin yeğeni Nigâr hanım, kocasını, çocuklarını, toplum içindeki mevkiini Nur Baba uğruna feda eder, bütün parasını da tekkeye bağışlar. Yaşadığı düzensiz hayatın etkisiyle birkaç yıl içinde sağlığını kaybeden Nigâr hanımı da bırakan Nur Baba, Süheylâ adında genç bir kızla evlenir. Bektaşî tarikatının çözülüş ve bozuluşunu konu edinen Nur Baba romanı, «Bektaşî sırrı» adı verilen özel törenleri anlattığı ve sosyal tenkit niteliği taşıdığı için yazıldığı dönemde geniş yankı uyandırdı. (M)

Yorum yazın