Nova Atlantis

Nova Atlantis, F. Bacon’ın bitmemiş eseri. Bir çeşit bilimsel ve Eflatun mitos’u biçiminde yazılmış roman; bilinmeyen bir adada, yani Nova Atlantis’te (Yeni Atlantis) bulunan bir ideal bilimler sitesini tasvir eder. Orada oturanlar tam bir mutluluk içinde yaşarlar: kurumlarını, bilim ve medeniyetlerini bir çeşit bilimsel senato olan «Salomon enstitüsü»ne borçludurlar. Bu toplumda işbölümü ve zenginliklerin metotlu bir şekilde üretimi bilinir. 1621’e doğru yazılan eser, 1627’de latince olarak yayımlandı. (L)

Yorum yazın