Ninni nedir

NİNNİ i. Çocukları uyutmak için söylenen manzum veya mensur sözlü türkü: Çocuğum, geceleri yatağın / Çağırır bir ninniye vücudumu (F. H. Dağlarca). Bu sesler gecelere sanki bir ninni söyler ve geceler bu sesleri, sanki bir ninni gibi dinler (A. Ş. Hisar). || Ünl. Söylenen ninnilerin sonunda tekrarlanan söz: Uyusun da büyüsün, ninni!

— DEY. Ninni gibi, uyku getirecek kadar ağır ve sıkıcı müzik parçası v.b. için söylenir.

— Müz. Birçok bestecinin bu türde eserleri vardır: Chopin’in piyano için yazdığı Ninni, Strawinsky’nin Ateş kuşu.

— ANSiKL. Folk. Her millette, çocukların uyutulması için, düzenlenmiş, basit, monoton ezgiler vardır. Bu ezgiler sözleriyle değil, ritimleriyle çocukları etkiler. Kâş-garlı Mahmud’un Divanü Lûgat-it-Türkrün-de türk anaların çocuklarını uyutmak için makamla «bilü bilü» dedikleri belirtilir. Ninniler dörtlüklerden meydana gelir; her mısranın sonunda «ninni» sözünün tekrarlanması, her dörtlüğün sonunda «hû hû hû» veya «ee ee ee» denilmesi âdettir. Beşik içinde, kollan arasında, bacakları üstünde bebeğini sallayarak uyutan türk anneleri eski ninni güfteleriyle yetinmezler, özel du-rumlanna, o günkü ruh hallerine göre yeni ninni güfteleri düzenlerler. Bu güftelerde «babanın askerden dönmesi», «oğlanın büyüyüp paşa olması, kızın gelin olması» v.d. dileklere yer verilir. Ninniler yapı bakımından manilere benzer. Anlamlan daha çok büyükleri, ritimleri ise çocukları etkileyecek niteliktedir. Ninnilerde ölçü ve kafiyelenişi pek düzenli olmaz. Ninni, anonim bir edebiyat ürünü olmakla birlikte, Leyla Hatun gibi tanmmış şairler de ninni yazmıştır. Türk folkloru ninni yönünden zengindir. (ML)

Yorum yazın