Nicomede

Nicomede, P. Comeille’in beş perdelik manzum trajedisi (1651). Konu latin tarihçisi Justinus’tan alınmış, ama Corneille olayın verilerini değiştirmiştir. İkinci karısı Arsinoi’nin sözünden çıkmayan Bithynia kralı Prusias ilk karısından olan oğlu Ni-comĞde’i yanından uzaklaştırmış ve Roma’dan, senatonun ona halef olmasını istediği ikinci oğlu Attale’yi getirtmiştir. Romalı elçi Flaminius da Attale’yi desteklemek ve Niçomfcde’in Laodice ile evlenmesine karşı çıkmak için emir almıştır. Ama Nicomfede Prusias’ın sarayına dönerek Arsino6 ve Flaminius ile mücadele eder ve birçok önemli tehlikeyi atlattıktan sonra da düşmanlarını yener ve onları bağışlar. O-yunun ilgi çekici yönü, Nicomfcde’in kişiliğindedir. Gençlik ve içtenlik dolu bir kahraman olan Nicomfcde, romalı yaşlı diplomat Flaminius’un dalaverelerine, üvey annesi Arsino€’nin kalleşliğine, babası Prusias’ın alçaklığına karşı çıkmayı başarır ve sonunda da, önceleri kendisine rakip olan erkek kardeşi Attale ile birleşir.

Yorum yazın