Nasihatname nedir

Nasihatname blş. i. (ar. naşihat ve fars. nâme’den naşihat-nâme). Ed. Esk. İnsanlara doğruluk, saygı, sevgi, bilgi edinme, yetişme konularında yol göstermek, öğüt vermek amacıyle yazılan manzum veya mensur eser.

— ansîkl. Ed. Esk. Türk edebiyatına iran ve arap edebiyatından geçen nasihat-name türü, öğretici niteliktedir. İçinde atasözleri, özdeyişler, deyimler, din büyüklerinin, tarikat ulularının seçilmiş sözleri, bazen manzum, bazen mensur olarak yer alır. Nasihatnamelerin çoğu ahlâkîdir. Nasihatnameler içinde yalnız dinî nitelikte olanları, Kur’an ve hadislerden birtakım örnek sözler alınarak yazılanları da vardır. İslâm edebiyatında en ünlü nasihatname, İran şairi Feridüddin Attar’ın Pendname adlı eseridir. Türk edebiyatında bu türün en çok tanınan örneği Nabi’nin (1642-1712) Hayrâbâd ve Hayriye adlı eserleridir. (M)

Yorum yazın