Münşeat nedir

MÜNŞEAT i. (ar. nepet > inşâ’dan mün-şe’ât). Ed. Esk. Mensur yazı veya mektupların biraraya toplandığı dergi, mecmua. Gerçi eski zamanlarda gelen erbab-ı maarif iktidarında kâtipler olmadığından evvelki münşeat derecesinde muakkad değil ise de… (Ziya Paşa). [Bk. ANS1KL.] || Mektuplar. || Kaleme alınmış, yazılmış şeyler.

— ANS1KL. Divan edebiyatmda şiirlerin biraraya toplandığı eserlere divan dendiği gibi edebiyat değeri taşıyan nesir yazılarının toplandığı dergilere de münşeat denirdi. Münşeatlarda çeşitli konularla ilgili mensur metinler, sanatla ilgili yorum ve değerlendirmeler, mektuplar v.d. toplanmıştır. XIV.yy.dan başlayarak gitgide daha çok kullanılan arapça, farsça kelimeler ve süslü üslûp özellikleri münşeat derlemelerine hâkim oldu. İlk Münşeat örnekleri arasında Feridun Ahmed Beyin (öl. 1583) Murad IlI’e sunduğu Münşeat-ı Feridun Bey yer alır. Nabi’nin (1642-1712), Veysi’nin (1561-1628), Nergisî’nin münşeatları ün kazanmıştır. Münşeat-ı Akif Paşa, bu türün Tanzimattan sonraki örneklerinin en tanınmışıdır. (M)

Yorum yazın