Mariana Pineda

Mariana Pineda, Federico Garcia Lorcanın manzum romantik dramı. 1923-1925 Arasında Granada’da yazıldı, ilk defa 24 Haziran 1927’de Barcelona’daki Goya tiyatrosunda, Margarita Xirgu topluluğu tarafından oynandı; dekorlarını Salvador Dali yaptı. Sonra Madrid’in Fontalba tiyatrosunda aynı yılın 12 ekiminde oynandı. Eser, 26 mayıs 1831’de Kral Fernando VlI’nin emriyle idam edilen Mariana Pineda hakkında Granada’da yakılan türkülerin ve halk romanslarının bir derlemesidir. Yazar, eserine alt başlık olarak «Üç tabloluk halk romansı» adını vermiş ve birçok tatihî gerçeğe uymamaktan da kaçınmamıştır (msl. Granada’da liberal isyancıların başı olan Don Pedro de Sotoma-yor’u Mariana Pineda’nın âşığı olarak göstermek gibi). Don Pedro’ya tutkun olan Mariana, hürriyet bayrağını taşımakla suçlandırılır ve ölüme mahkûm edilir. Genç kadına tutkun olan emniyet müdürü -Pedrosa liberal suikastçıları ele verdiği takdirde onu serbest bırakacağını söyler. Ama Mariana bu teklifi kabul etmez ve cesaretle darağacına yürür. Mariana Pineda ilk olarak 1928’de kitap halinde çıktı, (m)

Yorum yazın