Manzume nedir

MANZUME i. (ar. manzum’dan manzume) Genellikle vezinli, kafiyeli olarak yazılmış şiir, manzum parça. (Manzumelerde belli bir sanat kaygısı ve şiir özü aranmaz önemli olan, işlenen konunun kafiyeli ve vezinli söylenmesidir. Geneli kle çocuk şiirlerine bu ad verilir.): Bu yüzden yeniden köyüne dönemiyor, derin bir acı ile karısı ve çocuklarını manzumelerinde anıyordu (Cahit öztelli). Ama arada aklıma. Tevfik Fikret’in «Zerrişte» manzumesi gel di, onun için düşündüklerimi de söyledim (N. Ataç). || Sistem, takım: Dünya hem onun etrttfınua hem kendi etrafında dönen yıldızlardan biridir ve kâinatta, milyarlarca güneş ve güneş manzumesi vardır (Ş S Aydemir.)

— Astron. Esk. Manzume i şemsiye, güneş sistemi.

— Fiz. Esk. Manzume i etektr ikiye, pil.

— Huk. Esk. Manzume i düveliye, ittifak halindeki devletlerin meydana getirdiği bütün.

— Mim. Esk. Cami, mescit veya buna benzer yapı topluluğundan kurulu eserler bütünü.

+ Manzumat çoğl. i. Esk. Manzumeler.

Yorum yazın