Mani nedir

MANİ İ. (ar. ma^nâ’dan [?]). Ed. Türk halk şiirinde nazım şekillerinden biri: Sinekti Bakkal kadınlarının küçük kâğıtlara mâniler yazarak çömleğe koyup, ağaç diplerinde çalıp söyledikleri gün… (H. E. Adı-var).

— ansİkl. Ed. Mâni, genellikle 7 heceli ve a a b a düzeninde kafiyeli dörtlüktür.

11 Heceli; 5, 6, 7, 8, 10, 14 mısralı mâniler de vardır. Bazı mâniler birbiriyle birleştirilerek mâni dizileri meydana getirilmiştir. Mâni dizilerinde her mâni bağımsız bir bütündür. Mâniler, yazarları bilinmeyen folklor ürünleridir. Mânide anlatılmak istenen tema genellikle son iki dizede yer alır. Mâniler belli bir makamla okunur. Yaygın temaları aşk ve özlemdir. Kırım’da mane, Denizli’de mâna, Azerbaycan’da mahni adı verilir. Doğu Anadolu’da bayatı* diye adlandırılır. Doğu Karadeniz bölgesinde iki dizelik mâniler de vardır. Kafiyeleri cinassız, 4 mısralı mânilere düz mâni veya tam mâni denir, ilk mısraın yerine bazen anlamsız da olan bir kelime öbeği geçen cinaslı mânilere küçük mâni adı verilir. Mâniler, konularına göre birçok türe ayrılır: 1. niyet^ fal mânileri; 2. sevda mânileri; 3. iş mânileri; 4. bekçi ve davulcu mânileri; 5. İstanbul’da bazı sokak satıcılarının söyledikleri mâniler; 6. İstanbul meydan kahvelerinin cinaslı mânileri; 7. Doğu Anadolu’da hikâye mânileri; 8. mektup mânileri; 9. ayrılık ve gurbet mânileri.

Bir mâni örneği (sevda mânisi):

Ah benim hindi gönlüm Tepeden indi gönlüm Değme güle konmazken Dikene kondu gönlüm, (m)

Yorum yazın