Gurabahane-i Laklakan – Ahmet Haşim

Gurebâhâne-i Lâklakan, Ahmed Hâşim’in Akşam gazetesinde yazdığı fıkra ve nesirlerinden 29’unu biraraya toplayan kitabı (1928). Ahmed Hâşim daha önceleri Dergâh dergisinde yayımladığı mensur şiirlerinden farklı olarak, bu nesirlerde somut konuları ele alarak işledi. Alain’in «propos»larında gözettiği özgün düşüncelere benzer bir sonuca varmayı denedi. Çokluk fıkra türü içinde kalan bu yazıların edebî üslûbu, başlıca özelliğini teşkil eder. Şiirlerinde olduğu gibi bu fıkralarında da renkli tasvirler önemli bir yer tutar. Somut konuları işlemekle birlikte duyum ve imgelerle bu konulara şiirsel bir anlatım katar. Bu fıkralarda yazarın sistemli bir dünya görüşüne rastlanmaz. Daha çok bir nesir ustasının sanatçı tutumu belirir. Bu yaniyle yeni türk edebiyatına katkılı olduğu söylenebilir. Şairin büyük bir titizlikle seçtiği fıkralar dil bakımından oldukça açık ve sadedir.

Etiketler:

Yorum yazın