Fecr-i Ati edebiyatı – Fecr-i Ati dönemi

Edebiyatı Cedide hareetinden sonra 2. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan edebiyat hareketi. 1901 ’de Servetifü-nun dergisi kapatılmış, onun çevresinde toplanan Edebiyatı Cedideci-ler de dağılmıştı. Aradan beş altı yıl geçtikten sonra bazı genç edebiyatçılar (Tahsin Nahid, Müfit Ratip, Emin Bülent, Ahmet Haşim, Ali Süha, vb.) bir araya gelerek Servetifünun’u yeniden canlandırmak istediler. Bunun için Servetifünun’un en genç ozanı Faik Ali’yi de aralarına alarak Fecriati adıyla bir topluluk kurdular ve söz konusu dergiye yerleştiler. Fecriaticiler ne konu, ne dil, ne de biçim bakımından Edebiyatı Cedideciler’den farklı bir yol izlemediler.

Yorum yazın